To je sekta / kult / pranje mozga

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, sekta,

Kada čujemo ovakve komentare, treba imati na umu i to da uspeh kompanija koje se bave mrežnim marketingom mnogima ne odgovara, te da mnoge takve zlonamerne glasine mogu biti plasirane od strane nekih konkurentskih kompanija iz klasične trgovine.

 

 

U svakodnevnom govoru se često dešava da nekoga ili nešto okarakterišemo kao „sekta“, a da taj neko ili nešto nema nikakve veze sa verskom zajednicom ili kultom. Ono što imamo na umu kada za nekoga kažemo da je „sekta“ je da je u najmanju ruku različit, često vrlo neobičan, a još češće veoma istrajan u tome što radi.

Kompanije mrežnog marketinga se ne bave nikakvim verskim ili religijskim aktivnostima ili promocijama. A ukoliko sami vlasnici kompanija ili direktori imaju svoja verska uverenja, oni ih sasvim sigurno niti ističu, niti bilo kome nameću, jer bi u poslu sa nezavisnim distrubuterima to bilo ravno poslovnom samoubistvu. Baš zbog ovakvih zlonamernih glasina, ali i mogućnosti da neki distributeri svoja verska i druga uverenja pokušavaju da promovišu kroz posao, neke kompanije mrežnog marketinga su čak i upozorile svoje distributere na takve aktivnosti uz pretnju isključenja iz posla. Posao mrežnog marketinga je otvoren za sve, u njemu ćete sresti ljude različitih profila, od studenata do penzionera, od neobrazovanih do veoma obrazovanih, srešćete nezaposlene i srešćete preduzetnike, srešćete ljude različitih rasa, različitih veroispovesti, itd. Jedino što sve te ljude povezuje je želja da povećaju kvalitet svog života i odluka da to ostvare kroz vlastiti posao u mrežnom marketingu.

Sa druge, strane ovakve tvrdnje su bazirane i na na činjenici da ozbiljne kompanije mrežnog marketinga, kao i grupe distibutera dosta ulažu u edukaciju i motivaciju saradnika, te u tu svrhu organizuju razne sastanke i seminare. Treba napomenuti da su takvi seminari dobrovoljni, odnosno da vi kao vlasnik svog posla niste obavezni da im prisustvujete, ali ćete od uspešnih ljudi u mrežnom marketingu često čuti kako su pre svega vizija, kao i edukacija i motivacija koju su dobili putem seminara najviše uticali na njihov uspeh u poslu.

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, sekta, pranje mozga,

Na seminarima, uspešni saradnici govore o svojim iskustvima, svojim životnim putevima, i sa nekima od njih se možete poistovetiti. Zaista mnogo znači, u trenutcima kada ste pritisnuti mnogim problemima, pa čak i sami neverujete u sopstveni uspeh, čuti ljude koji su imali slične izazove i sa njimna se izborili. Ti govori nekada mogu biti zaista emotivni, na šta nismo navikli pa nam naravno deluju čudno. A zamislite samo kako bi se vi osećali kada bi imali priliku da pred stotinama ili hiljadama ljudi pričate svoju životnu priču, protkanu trnjem i ružama, kao i svim izazovima koje ste morali pobediti na putu uspeha. Da li bi to bio emotivan govor?

Tradicionalni sistem edukacije je baziran na učenju da je grešiti loše, od malih nogu nas kažnjavaju za svaku grešku i ukorenjuju u nama strah od grešaka. Taj strah nas i kao odrasle osobe parališe, pa činimo najveću od svih grešaka – ne preuzimamo akciju, ne delujemo da nebi slučajno pogrešili. Ali, u životu su najuspešniji upravo oni koji su načinili najviše grešaka, zato što su iz njih učili, napredovali i bili sve bolji i bolji. U mrežnom marketingu nas motivišu da prebrodimo strah od grešaka, da činimo greške i učimo iz njih. Mrežni marketing nije baziran na kažnjavanju grešaka, već na nagradama i priznanjima za dobro urađen posao. Na seminarima, vi ćete dobiti pohvalu, priznanje, nagradu, čak i za male rezultate u poslu. I ovo je naravno čudno, jer smo uglavnom navikli na kritike i osude kada nešto neuradimo kako treba.

Generalno, sva ta pozitivna filozofija kojom odiše mrežni marketing može na prvi pogled izgledati čudno, pa neko može to prokomentarisati kao “pranje mozga” ili “sekta”. Uzgred, zašto se uopšte taj izraz “pranje mozga” spominje u toliko negativnom kontekstu. Da li je naš mozak zaista čist da mu ne treba pranje? Da jeste, svet bi sigurno bio mnogo lepše mesto za život. Ali, kako je moguće da nam mozak bude čist ako ga svakodnevno punimo negativnim stvarima?

Ono što je zaista opasno za naš mozak su informacije kojima svakodnevno punimo glavu. Naš život je posledica naših razmišljanja, ono što nam se spolja dešava dolazi iz onoga što nosimo unutra. Stoga, ako nismo zadovoljni svojim životom moramo promeniti način razmišljanja. Da bi promenili svoja razmišljanja moramo promeniti ideje koje nosimo u glavi, stare obrasce raznišljanja zameniti novim.

Robert Kiosaki – edukaciju koju pružaju dobre kompanije mrežnog marketinga naziva životnom školom, odnosno poslovnom edukacijom koja menja život.