Najčešći komentar ljudi koji ne poznaju mrežni marketing, na spominjanje ovog posla ili neke kompanije koja se njime bavi je: “To je nešto kao piramida… piramidalna prodaja… piramidalni sistem… piramidalna šema.”.

(Detaljnije o piramidalnoj prodaji proćitajte u tekstu – piramidalna prodaja)

Oksfordski rečnik piramidalnu prodaju definiše kao oblik finansijske prevare, i kao takav je u većini zemalja zabranjen i kažnjiv zakonom.

Mnoge kompanije koje se bave mrežnim marketingom posluju već više decenija, u desetinama i stotinama zemalja širom sveta. Da li bi to bilo moguće da se bave nelegalnim poslom?

Ljudi obično povezuju mrežni marketing sa piramidom zbog prikaza sistema isplate, ali o tome malo kasnije. Da ironija bude veća, ti ljudi obično rade u kompanijama u kojima je piramidlna isplata.

Kako izgleda struktura klasične korporacije?

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, zablude,

Na vrhu piramide je izvršni direktor, i on naravno najviše zarađuje. Zarada se isplaćije od vrha ka dnu i radnik ne može zaraditi više od direktora čak ni u mesecu u kom je radio prekovremeno ili bio na terenu, a direktor na odmoru. Naravno, i radnik ima mogućnost napredovanja, ali kolike su šanse, šta je sve i koliko vremena potrebno za to? 

 

U mrežnom marketingu  je upravo obrnuto. On može uspeti jedino ako ljude dovede na vrh umesto da ih drži na donjim nivoima.

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, zablude,

Isplata je ovde u suprotnom smeru, od dna ka vrhu. Provizija se najpre računa ljudima koji su poslednji ušli u posao, a ljudi iznad njih dobijaju svoju proviziju na osnovu bonusnih razlika.

To znači da, iako posmatramo ovu strukturu kao piramidu, u vremenskom okviru znači da vi možete zarađivati više od onih koji su daleko iznad vas ka vrhu piuramide. Ako je posmatramo u finansijskom okviru, znači da vi možete biti na vrhu bez obzira na vreme kada ste se prikključili poslu.

Da se vratimo sada na pomenuti prikaz sistema isplate koji kod ljudi stvara predrasude da se radi o piramidi. Obično u markentiškom planu kompanije prikazana struktura mreže ima oblik pireamide, jer je prikazan istovetan učinak svih distributera.

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, zablude, mreza,

To se čini da bi se jednostavnije shvatio matematički model, odnosno način zarađivanja i napredovanja u poslu. U takvoj strukturi naravno da oni iznad zarađuju više, ali je i tu tačnije reći da svi zarađuju isto, ako uzmemo u obzir vremenski odmak.

To je ipak samo teoretski prikaz, a pogledajmo sada primer jedne male mreže, koji je mnogo realniji u praksi, s obzirom da ne rade svi ljudi isto i da se neki priključuju samo radi kupovine.

 

Mrezni marketing, Network marketing, MLM, piramidalna zarada, direktna trgovina, zarada preko interneta, mrezna trgovina, piramidalna korporacija, zablude, mreza ljudi,

Osoba 1 je prva ušla u posao i uključila dvoje ljudi. Osoba 2 je ispod nje i uključila je samo jednu osobu, osobu 3. Osoba 3 je uključila 6 direktnih saradnika i nekima od njih pomogla da rašire svoj posao u dubini. 90 % mreže je ispod osobe 3, tj. realno i oko 90 % prometa, pa će i oko 90 % zarade ove cele mreže zarađivati osoba 3, znači mnogo više od osoba 1 i 2 zajedno, bez obzira što je u poosao ušla nakon njih, i što se u strukturi nalazi ispod njih. Isto tako, osoba koja je trenutno na dnu mreže, može u nekom vremenskom periodu izgraditi svoju mrežu koja će recimo iznositi 50 % mreže osobe 1, pa će ona zarađivati najviše od svih ovde prikazanih ljudi, naravno pod uslovom i da je promet te mreže srazmeran njenoj veličini, jer ponavljamo, niste plaćeni od same izgradnje mreže, plaćeni ste od prometa koji ta mreža stvara.

Možemo zaključiti da u mrežnom marketingu nije najbolji onaj koji je prvi, već je prvi onaj koji je najbolji, kad god došao.