Sta je mrezni marketing

 

U ovom meniju smo ukratko prikazali kako je nastala  i razvijala se trgovina, kako izgleda model  klasične  distribucije roba i usluga, šta je direktna prodaja,  i na kraju, najbitnije, pokušali smo da damo detaljniji  prikaz mrežnog modela distribucije roba i usluga, odnosno odgovorimo  šta je to mrežni marketing.

 S A D R Ž A J

 

1. Trgovina – nastanak i razvoj

2. Klasična trgovina i distribucija

3. Direktna prodaja

4. Mrežna trgovina i distribucija / mrežni marketing

    4.1 Razlika između direktne prodaje i mrežnog marketinga